Regulamin serwisu

Serwis PozyczkiDla.pl informuje i zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronie www.pozyczkidla.pl podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty usług finansowych, świadczonych użytkownikom serwisu www.pozyczkidla.pl, klientom i kontrahentom Serwisu.

Serwis PozyczkiDla.pl zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji informacji zawartych na stronach w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Serwis PozyczkiDla.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, rzetelność oraz aktualność informacji zawartych na stronie internetowej.

Serwis PozyczkiDla.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu www.pozyczkidla.pl w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z informacji zamieszczonych na stronie.

Z chwilą dostępu do serwisu www.pozyczkidla.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu www.pozyczkidla.pl są zastrzeżone. Osoby korzystające z tego serwisu mają prawo do pobierania i dokonywania wydruku stron lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw Serwisu PozyczkiDla.pl, Żadna część serwisu www.pozyczkidla.pl nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Serwis PozyczkiDla.pl.

nauczyciele
pożyczki dla nauczycieli
firmy
pożyczki dla firm MŚP
rolnicy
pożyczki dla rolników
renciści
pożyczki dla rencistów