Pożyczki dla strażaków

Wiele banków oraz innych instytucji finansowych parających się udzielaniem kredytów ma specjalne oferty dla wybranych grup zawodowych. Przykładem takiego stanu rzeczy jest pożyczka dla strażaków.

Mimo, że zawód przez nich wykonywany jest bardzo niebezpieczny i wiąże się nie tylko z ryzykiem kalectwa, ale nawet utraty zdrowia część kredytodawców widzi w nich godnych uwagi klientów. Pożyczki gotówkowe dla strażaków mogą sięgać od kilkuset złotych do ponad stu tysięcy złotych. Dodatkowo są one niżej oprocentowane niż podobne kredyty przeznaczone dla osób spoza grona wybranych zawodów. Bankierzy oferują bardzo dogodne warunki spłaty, ubezpieczenia i minimum formalności. Ponadto możliwe jest otrzymanie darmowego konta osobistego.

Jak zatem widać nie są to pożyczki dla wszystkich. Skierowane są do starannie wybranych i wyselekcjonowanych grup zawodowych. Różni kredytodawcy w różny sposób podchodzą do tego typu selekcji. Przyjmują różne kryteria i kierują się odmiennymi przesłankami. Jest to związane nierozłącznie z prowadzoną przez dany bank polityką.

Pożyczka gotówkowa dla strażaków udzielana w takiej formie jest pewnego rodzaju docenieniem ich ciężkiej pracy. Mogą się oni poczuć jak ktoś wyjątkowy nie tylko, na co dzień, ale również w banku. Zapewne zachęca to wielu z nich do korzystania z tego typu propozycji.

Pożyczki dla strażaków mogą być również w postaci szybkich kredytów gotówkowych (jak zresztą dla wielu osób). Tym niemniej te normalne pożyczki wydają się bezpieczniejsze.

Jak zatem można się przekonać, obecna oferta banków, jeżeli chodzi o przeróżne kredyty jest imponująca. Mamy do czynienia ze zwykłymi kredytami komercyjnymi (gotówkowe, samochodowe itd.), ale również z tymi preferencyjnymi (pożyczki dla młodych rolników). Jest zatem, w czym wybierać.

nauczyciele
pożyczki dla nauczycieli
firmy
pożyczki dla firm MŚP
rolnicy
pożyczki dla rolników
renciści
pożyczki dla rencistów